CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / Què fem
Amalgama-7 ofereix una atenció integral als adolescents i joves i a les seves famílies que sol·liciten una demanda assistencial.
L'atenció integral consisteix en un diagnòstic polidimensional de característiques biopsicosocials i educatives, i en un pla de tractament específic.

El pla terapèutic es pot realitzar en un medi ambulatori (Centre de consultes externes) i/o en un medi residencial (Centre terapèutic i educatiu de caràcter rural o urbà, segons el cas).

A més, es posa a l'abast dels pares i/o la família de l'adolescent o jove atès una atenció específica de caràcter individual i, si és el cas, de grup, així com també es facilita una informació setmanal de l'evolució terapèutica i educativa dels nois i noies que realitzen un tractament en l'àmbit residencial.

Complementàriament, Amalgama-7 centra la seva activitat en els altres àmbits enunciats: activitat educativa, prevenció, formació, docència, assessorament, coordinació amb administracions públiques, sensibilització social, i publicacions i elaboració de material preventiu i sanitari.
qui som foto 1 qui som foto 2

Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes