CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / Què fem / L'activitat clínica / Centres residencials
L'activitat clínica. Centres residencials
Posteriorment a l'exploració diagnòstica, s'elabora un pla terapèutic específic que inclourà una atenció tant de caràcter individual com, si és el cas, familiar. L'assistència clínica es pot realitzar en règim ambulatori i/o residencial.
Centre residencial rural (CTE sociosanitari)
 • Temps d'estada
  • En funció del diagnòstic i del pla terapèutic realitzat al centre ambulatori, es proposarà un ingrés preventiu (inferior a 3 mesos), de curta estada (de 3 a 6 mesos), de mitja estada (de 6 a 12 mesos) o de llarga estada (superior a 1 any).
 • Activitat clínica
  • De caràcter individual i de grup, té una vessant biopsicològica en què intervenen metges, psicòlegs i psiquiatres, i una vessant socioeducativa, en què intervenen mestres, educadors i monitors.
 • Activitat acadèmica
  • L'objectiu és que la noia o el noi ingressat no abandoni els seus estudis acadèmics o bé n'iniciï de nous. Per a aquesta finalitat despleguem un ampli ventall de possibilitats.
 • Activitat socioeducativa
  • Es posa a l'abast del noi o la noia ingressat diverses activitats ordinàries i extraordinàries que es realitzen en el mateix centre, com també en el seu entorn immediat (en poden ser un exemple: excursions, acampades, visites culturals a centres d'interès, activitats esportives, cinefòrum, teatre, celebracions d'aniversaris i festives...).
 • Visites i sortides
  • En funció del diagnòstic i de l'evolució del pla terapèutic, els pares i/o les famílies visiten periòdicament els nois i noies ingressats. Així mateix, es planifiquen de forma progressiva les seves sortides de cap de setmana, festius i períodes de vacances.
Àmbits d'intervenció
Centres residencials urbans (CTE sociosanitaris)
Aquests centres fan la funció, en primera instància, d'un recurs de segona fase, és a dir, per facilitar el retorn i l'acoblament social i familiar dels nois i noies que prèviament han estat atesos en el Centre residencial rural.

 • Temps d'estada
  • En funció del diagnòstic i del pla terapèutic realitzat al centre ambulatori, es proposarà un ingrés preventiu (inferior a 3 mesos), de curta estada (de 3 a 6 mesos), de mitja estada (de 6 a 12 mesos) o de llarga estada (superior a 1 any).
 • Activitat clínica
  • De caràcter individual i de grup, té una vessant biopsicològica en què intervenen metges, psicòlegs i psiquiatres, i una vessant socioeducativa, en què intervenen mestres, educadors i monitors.
 • Activitat acadèmica
  • L'objectiu és que la noia o el noi ingressat no abandoni els seus estudis acadèmics o bé n'iniciï de nous. Per a aquesta finalitat despleguem un ampli ventall de possibilitats.
 • Activitat socioeducativa
  • Es posa a l'abast del noi o la noia ingressat diverses activitats ordinàries i extraordinàries que es realitzen en el mateix centre, com també en el seu entorn immediat (en poden ser un exemple: excursions, acampades, visites culturals a centres d'interès, activitats esportives, cinefòrum, teatre, celebracions d'aniversaris i festives...).
 • Visites i sortides
  • En els centres residencials urbans no es realitzen visites dels familiars, atès que els nois i noies residents ja fan sortides els caps de setmana, festius i períodes de vacances, llevat que aquestes sortides no siguin indicades per a la bona evolució del seu tractament. En aquest cas, s'ofereix una atenció residencial de cap de setmana, festius i períodes de vacances.
Àmbits d'intervenció

Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes