CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / Què fem / L'activitat clínica / Centres de consultes externes
L'activitat clínica. Centres de consultes externes
Posteriorment a l'exploració diagnòstica, s'elabora un pla terapèutic específic que inclourà una atenció tant de caràcter individual com, si és el cas, familiar. L'assistència clínica es pot realitzar en règim ambulatori i/o residencial.
 • Acollida i primera visita informativa
  • Adreçada en primera instància a pares i famílies del noi o noia adolescent o jove. L'objectiu és conèixer la singularitat del cas i valorar la idoneïtat o no de ser atès des d'Amalgama-7.

   Aquesta visita és de caràcter gratuït.
 • Primera visita
  • Adreçada igualment a pares i famílies. Es tracta d'iniciar l'exploració diagnòstica i d'elaborar un pla de tractament individualitzat.
 • Visites diagnòstiques
  • Adreçades al noi o la noia i, si és el cas, als pares i familiars, amb l'objectiu de determinar un diagnòstic i decidir un pla terapèutic individualitzat de caràcter ambulatori i/o residencial.
 • Intervenció terapèutica
  • En funció del diagnòstic i del pla terapèutic establert, es programa una atenció individual i, si és el cas, de grup, tant per a l'adolescent o jove atès com per a la seva família.
 • Grups formatius i terapèutics
  • Adreçats en primera instància als adolescents i joves que han iniciat un tractament a Amalgama-7 i obert a grups d'alumnes que siguin derivats per escoles o d'altres centres educatius i assistencials.

   Es tracta d'informar i prevenir respecte dels principals comportaments de risc d'adolescents i joves.
 • Programa de Calor i Cafè
  • Es tracta d'oferir un acolliment i suport als pares i/o familiars de l'adolescent o jove afectat per mitjà d'altres pares i/o membres de la Fundació Privada Portal.
 • Escola de Pares
  • Adreçada a pares i mares i familiars d'adolescents i joves, segueixin o no tractament a Amalgama-7. Es tracta d'un curs de 40 hores lectives on es treballen continguts teòrics i pràctics sota el lema “Estratègies familiars per millorar la comunicació entre pares i fills”.

   Aquest curs és de caràcter gratuït per a aquells pares i familiars que tenen el seu fill o filla en tractament en règim residencial.
Tancar
Comportaments de risc
 • Dificultats de comunicació i/o entesa familiar.
 • Desmotivació escolar.
 • Comportaments d'ús i/o abús de drogues.
 • Comportaments emocionals de risc.
 • Comportaments alimentaris de risc.
 • Comportaments que indueixen a dèficits de la son.
 • Comportaments d'agressivitat familiar i/o escolar i/o social.
 • Nous comportaments de risc associats a jocs o a noves tecnologies.
 • Comportaments sexuals de risc.
 • Comportaments viaris de risc.
Tancar
Curs: “Estratègies per millorar la comunicació entre pares i fills”
 • SESSIÓ I: “Principals comportaments de risc dels joves i dels adolescents”
 • SESSIÓ II: “Les drogues. Nous consumidors, noves formes de consum: les drogues de síntesi i els al·lucinògens”. El cas del Mario.
 • SESSIÓ III: “Les drogues. Nous consumidors, noves formes de consum: les drogues de síntesi i els al·lucinògens”. El cas de l'Anna.
 • SESSIÓ IV: “Les drogues. Nous consumidors, noves formes de consum: les drogues de síntesi i els al·lucinògens”. El cas de l'Isaac.
 • SESSIÓ V: “Les drogues. Nous consumidors, noves formes de consum: els derivats del cànnabis”. El cas del Charli.
 • SESSIÓ VI: SESSIÓ V: “Les drogues. Nous consumidors, noves formes de consum: els derivats del cànnabis”. El cas d'un altre Isaac
 • SESSIÓ VII: “Noves drogues, nous consumidors: la cocaïna”. El cas de la Teresita.
 • SESSIÓ VIII: “Drogues que esdevenen una forma de vida: l'heroína”. El cas de la Diana i la Marta. L'Associació AEC.
 • SESSIÓ IX: “Principals formes de violència a l'inici del segle XXI”
 • SESSIÓ X: “Nous adolescents, nous comportaments de risc. El pes del mirall”. El cas de l'Anna.
 • SESSIÓ XI: “L'ús, abús i el mal ús de la xarxa”. El cas de l'Oriol.
 • SESSIÓ XII: “Comportaments sexuals de risc de joves i adolescents: un taller per als pares.”
 • SESSIÓ XIII: “El poder dels nous adolescents: els seus valors i els nostres”
L'activitat clínica L'activitat clínica L'activitat clínica

Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes