CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / Què fem / Publicacions i material preventiu
Publicacions i material preventiu
Des d'Amalgama-7 hem realitzat, a demanda de diverses revistes especialitzades i diverses editorials, nombrosos articles, materials expositius i coedicions.
Publicacions especialitzades
 • J. Royo-Isach; R. Martí Montraveta; O. Fernández-Pola; C. Baliarda Hernández. “Adolescents i joves consumidors de drogues: del trastorn conductual a la patologia dual”. Butlletí d'Inf@ncia (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Generalitat de Catalunya), núm. 69, juliol-agost 2013.
 • J. Royo-Isach. “Adolescentes y drogas: nuevos factores y comportamientos de riesgo asociados al consumo”, tema del mes on-line d'agost de 2008 de la revista “Humanitas. Humanidades Médicas”. A: http://www.fundacionmhm.org/www_humanitas_es_numero30/revista.html
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; R. Vilà; M. E. Capdevila; M. Domingo. “Adolescentes, jóvenes y drogas de síntesis: una intervención preventiva desde un modelo biopsicosocial”. Actualizaciones en psicología y psicopatología de la adolescencia. UAB. Servei de publicacions, 2005 Ciència i Tècnica; 29. Psicologia: 255-270.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; O. Fernández-Pola; M. Tosco. “Consumidores de cocaína: del uso recreativo al uso adictivo. Una propuesta de intervención preventiva y asistencial”. Atención Primaria 2005;36(3):162-6.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; A. Velilla; L. Ruiz. “Consumidores de “Speed” (metanfetamina): un viaje de ida y vuelta entre el éxtasis (MDMA) y la cocaína. Algunos aspectos clínicos, preventivos y asistenciales”. Atención Primaria 2004;34(10):553-6.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; R. Martí; M. Domingo; B. Cortés. “La “keta” (ketamina): del fármaco a la droga de abuso. Clínica biopsicosocial del consumidor y algunas propuestas terapéuticas”. Atención Primaria 2004;34(3):147-51.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; R. Vilà; M. E. Capdevila. “El éxtasis líquido (GHB): ¿Una droga de uso recreativo? Clínica biopsicosocial del consumidor y algunas propuestas terapéuticas”. Atención Primaria 2004;33(9):516-20.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; R. Martí; S. Gómez. “Alucinógenos: ¿drogas para soñar? Una intervención preventiva y asistencial desde el ámbito de la atención primaria”. Atención Primaria 2004;33(6):331-4.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; F. Blancafort; J. Ferrer. “Drogas de síntesis: del uso al policonsumo. Algunos riesgos asociados y una propuesta de intervención terapéutica”. Atención Primaria 2004;33(4):209-13.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; A. Velilla; R. Martí. “Consumidores de cannabis: una intervención terapéutica basada en los programas de disminución de daños y de riesgos”. Atención Primaria 2003; 32 (10): 590-593.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; R. Vilà; M. E. Capdevila; M. Domingo. “Adolescentes, mozos e drogas de síntese: unha intervención preventiva desde un modelo biopsicosocial”. Revista Galega Do Ensino 2003; Nº 40: 199-
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; A. Velilla; S. Gómez; M. Tosco. “Jóvenes, adolescentes y policonsumo de drogas: ¿Cómo intervenir?”. FMC 2003; 10 (suplement 4): 47-58.
 • J. Royo-Isach. “Adolescentes, jóvenes y drogas en el primer mundo: un consumo globalizado”. MTA-Pediatría 2002; vol XXIII, Nº 3: 87-113.
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; A. Velilla; J. Relat; C. Pardo; S. Gómez. “Adolescents, joves i drogues de síntesi: un consum a tota pastilla”. Pediatria Catalana 2002; vol 62: 121-131.


Altres publicacions
 • J. Royo-Isach. Els rebels del benestar. Claus per a la comunicació amb els nous adolescents. Barcelona: Alba Editorial, 2008. [editat en català i castellà]
 • J. Royo-Isach; M. Magrané; R. Vilà; M. E. Capdevila; M. Domingo.“Adolescentes, jóvenes y drogas de síntesis: una intervención preventiva desde un modelo psicosocial”. Dins Actualizaciones en psicología y psicopatología de la adolescencia [ed. a càrrec d'Edelmira Domènech-Llaberia]. Universitat Autònoma de Barcelona: Barcelona, 2006.
 • Direcció i coautoria del llibre Drogodependències: experiències d'intervenció a Catalunya. Diputació de Barcelona: Barcelona, 1988.


Exposicions
 • Direcció i coautoria de la instal·lació preventiva “A tota pastilla!”. També de caràcter itinerant, aquesta exposició va ser produïda per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, i es va inaugurar al Maremàgnum de Barcelona l'any 1998.
 • Direcció i coautoria de l'exposició “Ciutadans? Ciutadans!”. De caràcter itinerant, aquesta exposició va ser produïda per la Diputació de Barcelona i estrenada l'any 1994 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.


Material preventiu i sanitari
Làmines murals de la sèrie “Principals comportaments de risc de joves i adolescents” (en versions catalana i castellana):
 • LES DROGUES: Conceptes bàsics • Classificació
 • DROGUES LEGALS: Alcohol i alcoholisme • Tabac i tabaquisme
 • DROGUES IL·LEGALS: El cànnabis • Les drogues de síntesi


Material publicat per Edigol Edicions.

Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes