CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / Què fem / L'activitat acadèmica
L'activitat acadèmica
L'activitat acadèmica dels adolescents és una part essencial del procés psicoterapèutic.
Atès que la major part dels adolescents i joves atesos es troben en edat escolar, des d'Amalgama-7 es planteja l'objectiu que, de forma complementària i en tots els casos en què sigui possible, l'adolescent atès no abandoni els seus estudis, sinó que els continuï, els reprengui o els iniciï, com a part essencial del seu propi procés psicoterapèutic.

En aquest sentit, les possibilitats són diverses i estan en funció de les característiques de cada cas. En l'actualitat, els nois i noies atesos segueixen cursos d'ESO, batxillerat, formació professional i estudis universitaris, i en alguns casos, altres estudis com musicals, artístics o cursos de garantia social.

En tots els casos, l'equip docent d'Amalgama-7 imparteix i/o supervisa l'activitat acadèmica dels usuaris atesos i en realitza una funció de coordinació pedagògica.

qui som foto 1

Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes