CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / Què fem / Les activitats d'assessorament: escoles i altres institucions
Les activitats d'assessorament: escoles i altres institucions
Amalgama-7 assessora equips directius de diverses institucions que estan en contacte educatiu i/o assistencial amb adolescents i joves.
Una de les activitats que Amalgama-7 realitza és l'assessorament d'equips directius de diverses institucions que estan en contacte educatiu i/o assistencial amb adolescents i joves. Els més rellevants fins a l'actualitat són:

L'assessorament escolar
Realitzem una activitat continuada consistent a assessorar la direcció de l'Escola i/o coordinadors i/o tutors escolars respecte de la problemàtica derivada dels alumnes que realitzen comportaments de risc i el seu abordatge individual i familiar, i també sobre el seu impacte en el si de la comunitat escolar (altres alumnes, altres famílies, el mateix professorat).

Els principals encàrrecs d'assessorament escolar els hem dut a terme amb la Fundació Collserola i la Fundació Escoles Garbí.

L'assessorament sanitari
Oferim aquest servei a equips directius de centres sanitaris públics o privats que, principalment, atenen adolescents i joves. En aquest sentit, complementàriament a l'oferta docent de tallers, cursos i seminaris, oferim un assessorament dirigit als equips directius amb l'objectiu que aquests centres puguin desenvolupar els seus propis dispositius assistencials adreçats a adolescents i joves que realitzen comportaments de risc.
La Fundació Privada Portal
La Fundació Privada Portal és una entitat que té com a objectiu donar suport als nois i noies amb patologies duals i a les seves famílies. Aquesta fundació, formada essencialment per pares, familiars i amics, desenvolupa diferents activitats, entre elles la d'impulsar un centre residencial urbà (CTE Llar amb suport) del qual Amalgama-7 exerceix les funcions de direcció i gestió tècnica i professional. Complementàriament, Amalgama-7 realitza una funció d'assessorament a la Junta de Govern d'aquesta fundació.

Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes