CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / L´ESCOLA

L´ESCOLA

Breu perfil dels alumnes

  1. Els pares dels nois i noies atesos a Amalgama-7, almenys un d'ells i en un 70% dels casos són llicenciats universitaris.

  2. Més de la meitat d'aquests nois i noies han presentat dificultats d'adaptació en la seva o en les seves escoles anteriors.

  3. Més de la meitat d'ells han repetit un o més cursos de primària i/o de secundària.

  4. Molts dels qui no han repetit són repetidors potencials.

  5. La gran majoria d'ells no presenten coeficients intel·lectuals baixos.

Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes