CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / L´ESCOLA

L´ESCOLA

Origen

Aquest projecte de circ va néixer l'any 2009 com a proposta d'intervenció terapèutica i educativa amb els adolescents residents.

Prenent com a base el coneixement de projectes de circ social que actuaven com a elements integradors de col·lectius joves amb mancances de caire educatiu i social, es va plantejar la possibilitat de dur a terme aquesta experiència també amb els adolescents i joves atesos des d'Amalgama-7, nois i noies que presenten comportaments de risc, patologia dual, o distints tipus de trastorns de conducta a conseqüència dels quals pateixen disfuncions més o menys severes en els àmbits familiar, escolar i social. Aquestes disfuncions els suposen un risc d'exclusió social important.Trapezi


Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes