CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Inici / Amalgama-7 a Madrid

Amalgama-7 a Madrid

Atenció ambulatòria

A Amalgama-7, posteriorment a l'exploració diagnòstica, s'elabora un pla terapèutic específic que inclourà una atenció tant de caràcter individual com, si és el cas, familiar. L'assistència terapèutica es pot realitzar en règim ambulatori i/o residencial.

 

Acollida i primera visita informativa

Adreçada en primera instància a pares i famílies del noi o noia adolescent o jove. L'objectiu és conèixer la singularitat del cas i valorar la idoneïtat o no de ser atès des d'Amalgama-7.

Aquesta visita és de caràcter gratuït.

 

Primera visita

Adreçada igualment a pares i famílies. Es tracta d'iniciar l'exploració diagnòstica i d'elaborar un pla de tractament individualitzat.

 

Visites diagnòstiques

Adreçades al noi o la noia i, si és el cas, als pares i familiars, amb l'objectiu de determinar un diagnòstic i decidir un pla terapèutic individualitzat de caràcter ambulatori i/o residencial.

 

Intervenció terapèutica

En funció del diagnòstic i del pla terapèutic establert, es programa una atenció individual i, si és el cas, de grup, tant per a l'adolescent o jove atès com per a la seva família.

 

Grups informatius i terapèutics

Adreçats bàsicament a pares i familiars els fills adolescents dels quals es troben atesos en l'actualitat en règim residencial. L'objectiu és el retorn d'informació setmanal de l'evolució biopsicosocial i educativa del resident.

Es tracta d'informar i prevenir respecte dels principals comportaments de risc d'adolescents i joves.

 

Escola de Pares

Adreçada a pares i mares i familiars d'adolescents i joves, segueixin o no tractament a Amalgama-7. Es tracta d'un curs on es treballen continguts teòrics i pràctics sota el lema "Estratègies familiars per millorar la comunicació entre pares i fills adolescents".

Aquest curs és de caràcter gratuït per a aquells pares i familiars que tenen el seu fill o filla en tractament en règim residencial a Amalgama-7.


Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes